File İstanbul müşterilerine sunduğu yüksek ürün kalitesi, üstün servis ve güvenilir hizmetleriyle Türkiye’nin Yapı ve Emniyet Sistemleri alanında geleceği.
 • Adres
 • İSTANBUL/ŞİŞLİ
 • info@fileistanbul.com
 • 0850 550 00 34
 • Hafta İçi - 08:30 - 20:30
 • Pazar AÇIK

RİSKLİ ALANLARIN GENEL EMNİYETİ

Yapı Emniyet Ticaretinde ürün özelliklerini genelde File İstanbul belirler. Bir düşme güvenlik ağı ya da acil bir durumda insanları güvenli bir şekilde yakalayabilmek için belirli bir enerji emme kapasitesine sahip olmalıdır. Bu nedenle kesin teknik güvenlik düzenlemelerini ve kurulum talimatlarını belirten, olağanüstü yırtılmaya dayanıklı düşme güvenlik ağı olması durumunda dikkate alınmalıdır.

Sunduğumuz tüm riskli alanlar için güvenlik filesi bu şartları yerine getirir ve yeni olduklarında gerekli minimum enerji emme kapasitesini bile aşar. Bu güvenlik payı sayesinde güvenlik ağlarımız mümkün olan en yüksek güvenliği sunar.

1. Düşme Güvenlik Ağları için Yönergeler


1.1 Genel Bilgiler

 

1.1.1 Uygulama Alanları ve Ağ Tipleri

Düşme güvenlik ağı, sınır ağlarından çekilen bir sınır ipi ile yatay olarak yayılmış bir güvenlik ağıdır. Düşmeyi doğrudan önlemenin imkansız olduğu durumlarda kişileri yakalamak için düşme güvenlik ağları açılır. Ağlar, örneğin, salon çatıları altında ve köprü yapımında çalışan kişileri yakalamak için kullanılır. Yakalama ipi güvenlik cihazlarının aksine, ağ ile tam bir hareket özgürlüğü korunur. Güvenli alandaki tüm iş ve ulaşım süreçleri için toplu koruma işlevi görür. Ağın oldukça elastik deformasyonu nedeniyle, düşen kişiler halatlı güvenlik ekipmanlarına göre daha yumuşak bir şekilde yakalanır.

Bu tür güvenlik ağının tam tanımı şöyledir: Güvenlik Ağı, Avrupa Standardı 1263-1 Sistem S. Minimum kopma kuvvetine bakılmaksızın, bu kategori, aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gereken 4 ağ sınıfına ayrılmıştır:

 • Sınır ipinin minimum kopma kuvveti: 30 kN
 • Maksimum ağ boyutu: 60 veya 100 mm
 • 3 x 3 m test ağının minimum enerji emilimi (tabloya bakın)

 

1.1.2 Net Sınıflar

Yeni durumdayken, bir güvenlik ağı en az bir yıllık eskimeyi kapsayan bir rezerv kapasitesine sahip olmalıdır.

Ağ Sınıfı Maksimum
Ağ Boyutu
dak. Kırılma
Enerjisi
x Güvenlik Faktörü
x 1 Yıl Boyunca Yaşlanma Faktörü
= Min. Yeni Olduğunda Enerji
Emme
A1 60 mm 2,3 kJ x 1.5 x 1.2 = 4,14 kJ
A2 100 mm 2,3 kJ x 1.5 x 1.2 = 4,14 kJ
B1 60 mm 4,4 kJ x 1.5 x 1.2 = 7,92 kJ
B2 100 mm 4,4 kJ x 1.5 x 1.2 = 7,92 kJ

 

1.1.3 Güvenlik Ağlarımız

Statik enerji emme kapasitesini test ederken, güvenlik faktörü 1,5 olan 3 x 3 m'lik bir test ağı en az bir yıllık eskimeyi kapsamalıdır. Güvenlik ağlarımız daha da büyük bir güvenlik marjına sahiptir ve bu nedenle mümkün olan en yüksek güvenliği sunar (aşağıdaki tabloya bakın).

Netzklasse Maschenweite Materialstarke enerjiaufnahme Maschenhöchstzugkraft
A2 100 mm 5,0 mm CA. 4,8 kJ CA. 3200K
A1 60 mm 5,0 mm CA. 6,1 kJ CA. 3200K
B1 45 mm 5,0 mm CA. 9,0 kJ CA. 3200K

 

1.1.4 İlgili Standartlar, Kurallar ve Yasalar

Düşme riski taşıyan çalışmalarda, düşme koruması takılması yasal olarak zorunludur. Türkiye İş Güvenliği ve Sağlığı Yasası (TrbSchG), iş yerinde sağlık ve güvenlik için yasal çerçeveyi oluşturur. Bu eylem, sırayla, kaza önleme düzenlemeleri tarafından şekillendirilir. Güvenlik ağlarının kullanımı, DGUV güvenlik ağı bilgi sayfası no. 101-011. Güvenlik ağları için ürün standardı Avrupa Standardı EN 1263-1'dir.

Yalnızca bu standarda uyan güvenlik ağları, DGUV kuralı 101-011 tarafından şart koşulan onaylı ürünlerdir ve dolayısıyla Türk Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yasası (TrbSchG) ve kaza önleme yönetmelikleri tarafından şart koşulan onaylı düşme koruma ekipmanıdır.

 

1.2 Güvenlik Ağları için Kurulum Talimatları

 

1.2.1 Gerekli Destek Kuvvetleri

Şantiye ağları sabit, yük taşıma noktalarına sabitlenmelidir. Her askı noktasının ölçülmesi için 45°'lik bir açı ile en az 6 kN'lik bir karakteristik yük benimsenmelidir. Bina bileşenlerini ölçmek için elverişsiz noktalarda 4 kN, 6 kN ve 4 kN olmak üzere üç karakteristik yük dikkate alınmalıdır. Askı noktaları birbirinden 2,50 m'den daha uzakta konumlandırılmamalıdır.

 

1.2.2 Askıya alma

Ağ, askı halatları, emniyet yaylı kancalar, ağ yüksük halkaları veya yüksük kancaları kullanılarak monte edilir. Askı ipinin kopma kuvveti, askı halatlı tek halatlı askıda en az 30 kN, çift halatlı askıda buna göre en az 15 kN olmalıdır. Daha fazla güvenlik yönergesini DGUV kural no. 101-011.

Güvenlik Ağı Askısı

 

1.2.3 Düşme Yüksekliği / Minimum Düşme Önleme Genişliği

Güvenlik ağları, emniyet altına alınacak iş yerlerinin altına mümkün olduğunca yakın monte edilmelidir. Düşme yüksekliği ( H i2 = bina kenarı ile ağ üzerine iniş yüksekliği arasındaki fark ) 6 m'yi geçmemelidir. Ağ kenarından ( H i1 ) 2 m mesafeye kadar izin verilen düşme yüksekliği 3 m'yi geçmemelidir.

Güvenlik Ağı Minimum Düşme Önleme Genişliği

 

1.2.4 Güvenlik Ağı Altındaki Boşluk

Güvenlik ağları, düşmeyi durdururken kişinin herhangi bir sert cisme çarpmasını önleyecek şekilde monte edilmelidir. Deformasyon derecesi ağın en kısa kenarına ve düşme yüksekliğine bağlıdır (bkz. tablo ve resim). Deformasyona ek olarak, trafik yolları vb. için bir S > 0 güvenlik mesafesine uyulmalıdır. Üreticiden uygun belgelenmiş uygunluk kanıtı ve 2 m'ye kadar düşme yüksekliği ile ağlar ayrıca 3'lük bir boşlukla açılabilir. - Bina kenarının 5 m altında.

Düşme Yüksekliği h 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m
l = 5 m ise deformasyon f maks 2,65 m 2,85 m 2,95 m 3.00 m 3,05 m 3,10 m
l = 9 m ise deformasyon f maks 3,35 m 3,55 m 3,75 m 3,85 m 3,95 m 4.00 m
l = 12 m ise deformasyon f maks 4.20 m 4.40 m 4,55 m 4,75 m 4.90 m 5.00 m
l = güvenlik ağının genişliği (en kısa kenar)

 

Düşme Güvenlik Ağları için Yönergeler

 

1.2.5 Düşme Güvenlik Ağlarının Takılması ve Sökülmesi

Sadece inşaat müteahhidi tarafından talimat verilen kişilere ağları takma yetkisi verilebilir. Kurulum işini yapan kişilere düşme koruması sağlanmalıdır (emniyet kemeri ve kaldırma platformu).

 

1.2.6 Etiketleme

Her güvenlik ağı, Avrupa Standardına uygun olarak açıkça etiketlenmelidir. Etiket aşağıdaki bilgileri taşımalıdır:

 • Üretim tarihi
 • Üreticinin adı
 • Ağ tipi ve ağ boyutu
 • Makalenin kesin tanımı (ürün numarası)
 • ISO 1806 uyarınca test ağının minimum enerji emme kapasitesi veya minimum çekme dayanımı
 • Ağı onaylayan test merkezinin test numarası.

 

1.2.7 Yıllık Muayene

Her güvenlik ağında, güvenlik ağı ve test ağının birbirine ait olduğunu açıkça belirtmek için güvenlik ağı etiketine ve test ağına aynı kimlik numaralarını taşıyan test mühürleri yapıştırılmıştır. Üretim tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde, ilk test ağı yetkili bir test cihazına (örn. üretici) gönderilmelidir. Bu test cihazı, kullanılan ağın hala gerekli kararlılığa/enerji emilimine sahip olup olmadığını tespit eder ve sonuçların yazılı bir kaydını tutar. Test sonucu pozitifse, kimlik numarasını taşıyan yeni bir denetim etiketi alırsınız ve ardından ilgili ağa yeniden iliştirirsiniz.

 

1.2.8 Güvenlik Ağlarının Birbirine Bağlanması

Şantiye ağları birbirine bağlıysa, bağlantı halatları, bağlantı noktasında 100 mm'den fazla boşluk kalmayacak ve güvenlik ağları hizalarında 100 mm'den fazla kaymayacak şekilde kullanılmalıdır. mm. Düşme güvenlik ağları üst üste bindirilerek de bağlanabilir: bu üst üste binme en az 2 metre olmalıdır.

 

1.2.9 Depolama

Kuru depolama; asla bir ısı kaynağının yakınında saklamayın; asitler, sodalı su veya benzeri gibi agresif maddelerle temas ettirmeyin; doğrudan UV radyasyonuna maruz bırakmayın.

 

1.2.10 Değiştirme Aşınma Durumu

Aşağıdaki durumlarda ağ kullanmaya devam edilmesine izin verilmez:

 • Halihazırda bir kişiyi yakalamış olan ağlar
 • Artık minimum kopma kuvvetine ulaşamayan ağlar (bkz. "Yıllık test")
 • Arızalı ağlar (ağır aşınma ve yıpranmaya sahip ağlar, kusurlu ağlar, sınır ipinde veya yüksük halkalarında hasar)

 

 

2. Otokorkuluk Ağları için Yönergeler


2.1 Genel Bilgiler

 

2.1.1 Uygulama Alanları ve Kullanım Amacı

Korkuluk ağları esas olarak çatılarda çalışmak için kullanılır. Diğer uygulama alanları ise platformlarda veya köprü inşaatlarında yapılan çalışmalardır. Kişileri doğrudan düşmekten korumaya hizmet ederler. Bu ağların kesin tanımı, Koruma Ağı Sistemi U'dur (dikey kullanım için destekleyici yapıda koruma ağı). Ağları açarken, ara raydan vazgeçilebilir. Çatı güvenlik iskelelerine veya cephe iskelelerinin çalışma hizasına monte edilirler.

 

2.1.2 İlgili Standartlar, Kurallar ve Yasalar

Korkuluk ağları ve çatı güvenlik iskelelerindeki ağlar için ilgili yönetmelikler Avrupa Standardı EN 1263-1 ve Bau-BG yönetmelik no. 179. Ayrıca, yeterli hava direnci göstermeli ve UV radyasyonuna dayanıklı olmalıdırlar. Ayrıca ağ boyutu maksimum 100 milimetreyi geçmemelidir. Ağlarımız bu gereksinimleri karşılar.

 

2.2 Korkuluk Ağları için Kurulum Talimatları

 

2.2.1 Otokorkuluk Ağlarının Sabitlenmesi

Korkuluk fileleri iskele rayına ankrajlanmalı ve gerdirilmelidir.

Ankraj Çeşitleri
Isılink Klipsli Otokorkuluk Fileleri

Isilink klipslerini kullanarak kurulum:

Korkuluk ağlarının, Bau-BG güvenlik düzenlemelerinin gerekliliklerine uygun olarak korkuluk ağlarına maksimum 75 cm aralıklarla dikilen Isilink klipsleri (Alman Federal Faydalı Model (DBGM)) kullanılarak kurulmasını öneririz. Tüm standart boyutlar, önceden dikilmiş klipslerle birlikte mevcuttur.

Çabuk Çıkarılabilen Kayış Bağlantı Elemanlarına Sahip Korkuluk Ağları

Hızlı açılan kayış bağlantı elemanları kullanarak kurulum:

Hızlı ve kolay bir kurulum yöntemi, ağı her 75 cm'de bir hızlı serbest bırakılan kayış tutturucular kullanarak sabitlemektir. Bunlar mağazamızda aksesuar olarak mevcuttur. Standart boyutlardaki bazı korkuluk ağları, önceden dikilmiş hızlı açılan kayış tutturucularla birlikte mevcuttur.

Destek Yapısında Korkuluk Ağları

Ağın doğrudan destekleyici yapıya monte edilmesi:

Diğer bir seçenek de ağı doğrudan iskele borusuna monte etmektir. Bau-BG güvenlik yönetmeliği no. 179'da, standart tasarımlı korkuluk ağları ağ örgüsü ile destek yapısına bağlanabilir.

 

2.2.2 Depolama

Kuru depolama; asla bir ısı kaynağının yakınında saklamayın; asitler, sodalı su veya benzeri gibi agresif maddelerle temas ettirmeyin; doğrudan UV radyasyonuna maruz bırakmayın.

 

2.2.3 Hatalı Ağlar

Hatalı ağlar (hasarlı ağlar, hasarlı sınır halatları) veya zaten bir kişinin yakalandığı ağların, yalnızca üretici veya uzman beceri ve bilgiye sahip kişiler tarafından test edildikten sonra yeniden kullanılmasına izin verilir. Onarımlar sadece aynı uzmanlar tarafından yapılabilir.

 

2.2.4 Etiketleme

Her güvenlik ağı, Avrupa Standardına uygun olarak açıkça etiketlenmelidir. Etiket aşağıdaki bilgileri taşımalıdır:

 • Üretim tarihi
 • Üreticinin adı
 • Ağ tipi ve ağ boyutu
 • Makalenin kesin tanımı (ürün numarası)
 • ISO 1806 uyarınca test ağının minimum enerji emme kapasitesi veya minimum çekme dayanımı
 • Ağı onaylayan test merkezinin test numarası.

 

2.2.5 Yıllık Muayene

Her güvenlik ağında, güvenlik ağı ve test ağının birbirine ait olduğunu açıkça belirtmek için güvenlik ağı etiketine ve test ağına aynı kimlik numaralarını taşıyan test mühürleri yapıştırılmıştır. Üretim tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde, ilk test ağı yetkili bir test cihazına (örn. üretici) gönderilmelidir. Bu test cihazı, kullanılan ağın hala gerekli kararlılığa/enerji emilimine sahip olup olmadığını tespit eder ve sonuçların yazılı bir kaydını tutar. Test sonucu pozitifse, kimlik numarasını taşıyan yeni bir denetim etiketi alırsınız ve ardından ilgili ağa yeniden iliştirirsiniz.

 

 

3. Enkaz Ağlarına Yönelik Yönergeler

Ticarette genellikle iskele ağları olarak da adlandırılan enkaz ağları, toza karşı optimum koruma ve düşen küçük parçalara karşı ek koruma sağlar. İskelelere hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilirler.

Örneğin, Berlin'de “İnşaat Sahalarında Toz Emisyonlarının Önlenmesi ve Azaltılması” yönergesi “zararlı çevresel etkilerden korunma” gerektirmektedir. Diğer bir gereklilik ise: “tehlikeleri, ciddi engelleri ve ciddi rahatsızlıkları önlemek için ihtiyati tedbirler”dir. Bu nedenle, her durumda, bir korkuluk ağı ve toz birikinti ağı kombinasyonu kurmak mantıklıdır. Yıkım veya diğer işlerden kaynaklanan yoğun toz, moloz ağlarıyla tutulabilir. Monofilament raşel kumaşları veya polietilen kumaşları sayesinde, bazen tehlikeli olan toz emisyonlarını minimuma indirmek için optimum malzeme yoğunluğuna sahiptirler. Aynı zamanda, geçirimsiz brandaların altında oluşan ısıyı önleyecek kadar hava geçirgendirler. 


Whatsapp Destek

FİLE İSTANBUL

Merhaba;

Talebinizi WhatsApp hattımızdan hızlıca iletebilirsiniz. Kısa sürede mesajınızı cevaplayacağız. İletişim için ''bağlan'' butonuna tıklayınız.